Powered by MKL

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537
เราสัญญาจะดูแลลูกค้าคนสำคัญของเราให้ดีที่สุด

ครอบครัว เอ็ม. เค. แอล. ริเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสีทาบ้าน และเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง มากว่าสองทศวรรษ 

สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง
วิ่งสู่ความเป็นผู้นำ
สร้างความเป็นธรรมและความพึงพอใจต่อลูกค้า
มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิผล
ลดปัญหามลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

น้ำยาเคลือบเงา Timer Coat Nanosealer

สินค้าของเรา

Out Product

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ MKL 

ขอขอบคุณจากใจ

02-813-1888

info@mkl.co.th

ที่อยู่